• Voor 14.00u besteld, dezelfde dag verzonden!
  • Gratis verzending vanaf €150,-
  • Topkwaliteit voor een scherpe prijs
Home » Privacy Statement

Privacy Statement


Schoon in Kerk vindt het belangrijk dat uw privacy wordt beschermd. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Schoon in Kerk is volledig in HTTPS gebouwd waardoor u zicht altijd bevind op een beveiligde omgeving. 

 

Privacyverklaring

Schoon in Kerk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen voor de diensten waar je om gevraagd hebt.

————————
Wie zijn wij?

Schoon in Kerk is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK nummer 65706668 en is een handelsonderneming gevestigd in Terneuzen.

Schoon in Kerk is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@handelsondernemingguiljam.nl.
————————
Doeleinden

We verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming hebben verkregen.
———————— 

Schoon in Kerk verkoopt je gegevens niet

Schoon in Kerk zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software-experts). Schoon in Kerk zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

————————
Beveiliging & Bewaartermijn

Schoon in Kerk neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Schoon in Kerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

————————
Cookies

Je moet de privacyverklaring van derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, als ook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Schoon in Kerk heeft geen controle over de activiteiten van derden.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals de URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van je bezoek.

Rechten van betrokkene

Als relatie van Schoon in Kerk heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

————————
Rechten

Je kunt je beroepen op de volgende rechten:

  • Recht op het inzien van je gegevens;
  • Recht op het verwijderen van je gegevens;
  • Recht op het aanpassen van je gegevens;
  • Recht op het bezwaar maken op de verwerking van je gegevens;
  • Recht om je gegevens over te dragen;
  • Recht op het intrekken van de verleende toestemming;
  • Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u zich wil beroepen op een of meerdere rechten, kan er contact worden opgenomen met Schoon in Kerk via info@handelsondernemingguiljam.nl.

————————
Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Schoon in Kerk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Schoon in Kerk is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Schoon in Kerk heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Schoon in Kerk verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites

————————
Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Kamer van Koophandel. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

————————
Heb je suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar info@handelsondernemingguiljam.nl. Voor informatie over het gebruik van cookies op de website van Schoon in Kerk kunt u terecht op onze cookie pagina